9844, Heiligenblut, Hof 1

Telefon | Fax: +43 4824 2245

árkalkuláció& online foglalás

Adatkezelés

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Heiligenblut Hotel GmbH (székhely: Winkl 46, 9844 Heiligenblut, Ausztria, cégjegyzékszám: 224125x), a HUNGUEST Hotel Heiligenblut és a Landhotel Post szálloda üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a szállást foglaló, személyes adataikat megadó vendégeink már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. 

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk.  Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet vagy e-mailt nekünk. Cégünk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek: 

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

 

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

  • Név: Heiligenblut Hotel GmbH
  • Székhely: Winkl 46, 9844 Heiligenblut, Ausztria
  • Cégjegyzékszám: 984125x (az Osztrák Köztársaság cégjegyzékében bejegyezve)
  • Adószám: ATU56280517
  • Telefonszám: +43 4824 4111
  • E-mail:office@hotel-heiligenblut.at

 

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.